[Infographic] Khách hàng của bạn, họ là ai?

1194

Hiểu được khách hàng là ai? Là người như thế nào? Sẽ giúp chúng ta dễ dàng tiếp cận,  phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.Và thường, khi đã hiểu được khách hàng rồi, khả năng thành công sẽ luôn ở mức cao nhất.         

Trong bất kỳ mô hình kinh doanh nào tử cổ chí kim, khách hàng luôn là mục tiêu chính. Dù bạn kinh doanh mặt hàng gì từ sản phẩm cho đến dịch vụ thì cửa ải bạn cần vượt qua chính là thuyết phục khách hàng mua sản phẩm. Thế nhưng, khách hàng có trăm ngàn kiểu với triệu, tỉ tính cách khách nhau. Đó là chưa nói đến, mỗi người trong từng khoảng thời gian, không gian khác nhau thì lại có những nhu cầu khác nhau, thẩm chí là sở thích và gout sản phẩm khác nhau. Cho nên, việc hiểu được khách hàng là ai, khách hàng muốn gì, khách hàng như thế nào sẽ giúp bạn dễ dàng tiếp cận và thành công trong việc bán hàng.

Vậy, làm thế nào để hiểu khách hàng của bạn là ai khi mà đa phần những khách hàng chúng ta gặp đều là lần đầu tiếp xúc. Và để những người làm nhiệm vụ chăm sóc khách hàng, tiếp xúc với khách hàng dễ dàng hơn, các nhà xã hội học và tâm lý học ở Anh đã  chia khách hàng thành 11 nhóm theo đặc điểm nhận dạng.

Print

Print

Print

Print

Print

Print

T.TT.T (Nguồn: Tri thức trẻ)

Comments

comments