Tags Posts tagged with "lịch sử hình thành call center"

Tag: lịch sử hình thành call center

Dịch Vụ Khách Hàng Qua Điện Thoại: Lịch sử hình thành...

Hãy tưởng tượng rằng bạn phải đi hàng trăm cây số chỉ để được hướng dẫn cách sử dụng của một thiết bị mới...