Hoa Sao Xoay: Bảo vệ các loài sinh vật biển- Khách mời Hồ Đức An

252

70% bề mặt Trái đất được bao phủ bởi nước. Tuy nhiên, các hoạt động của con người đang từng ngày từng giờ làm ô nhiễm nguồn nước trong đại dương, sông suối, ao hồ, và thậm chí trong từng giọt mưa.

Tất cả chúng ta đều từng được học rằng sự sống hình thành và phát triển là nhờ có nước. Vì thế, một khi nguồn nước bị ô nhiễm, thì mọi dạng sống trong đó có động vật phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Comments

comments