Radio Daily: Mục tiêu cùng bạn trưởng thành

172

Trong cuộc đời mỗi con người chúng ta từ lúc sinh ra, lớn lên và già đi, chúng ta đều có những mục tiêu mong muốn khác nhau cho cuộc đời mình.
Những mục tiêu ấy dù lớn hay nhỏ, dù được bạn đặt ra trong khoảng thời gian nào, đó vẫn là những mong ước mà chúng ta muốn bản thân tiến tới, và cũng là để chứng minh bản thân mình trưởng thành và thành công.

Comments

comments