Radio Daily: Thiền

490

Chắc hẳn mỗi chúng ta đều ít nhất một lần từng biết hoặc nghe tới Thiền. Thiền là phương pháp tuyệt vời để nuôi dưỡng hạnh phúc trong tâm, hay nói cách khác chính là suy nghĩ và quan niệm mỗi người về sự bình an và tự do- để từ đấy thấy mình hài lòng với chính những gì mình đang có.

Comments

comments