Hoa Sao Xoay: Dám nghĩ, dám mơ và dám đam mê- Khách mời Hồng Ngân

173

Cuộc sống có quá nhiều lối rẽ và lựa chọn. Sống trong một môi trường mà xung quanh đầy rẫy những con đường đã vạch sẵn,liệu bạn có đủ dũng cảm để rẽ sang một hướng hoàn toàn khác mà bản thân phải từng bước dò dẫm để khám phá nó không? Hãy cứ tự tin đi vì không ai khác mà chính bạn là người trả học phí cho cuộc đời bạn.

Tương lai thuộc về người tin vào vẻ đẹp trong những giấc mơ của mình

(“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams”)

– William Arthur Ward

Comments

comments