Hoa Sao Xoay: Tiêu dùng tích kiệm, chi tiêu thông minh- Khách mời Nguyễn Tiến Dũng

137

Khéo léo lập kế hoạch chi tiêu, kìm chế sở thích cá nhân và chờ đợi đợt giảm giá là những cách làm đơn giản để người tiêu dùng không bị rơi vào tình trạng “cháy túi”.

Comments

comments