Đừng bao giờ ngừng đào tạo!

379

Dù cho có rất nhiều công việc kéo bạn và trung tâm của bạn vào guồng quay của sự bận rộn thì cũng đừng bao giờ ngừng đào tạo

Không đào tạo khi bận rộn, đó là điều phổ biến thường thấy trong các trung tâm cuộc gọi. Khi trung tâm cuộc gọi bận rộn đến vắt chân lên cổ mà chạy thì nhiều quản lý sẽ trì hoãn hoặc hủy bỏ các buổi đào tạo cho nhân viên.

Thế nhưng, khi mà sự bật rộn trở nên phổ biến thì khi đó bạn càng cần phải đào tạo nhiều hơn cho nhân viên của mình.

Ngưng đào tạo là một điều sai lầm. Bạn có thể phải làm một số việc vượt quá thời gian. Bạn có thể cần một số nhân viên phải đến công ty vào ngày cuối tuần để thực hiện các buổi học rèn luyện. Khi bạn bỏ qua hay trì hoãn các hoạt động rèn luyện, bạn có thể không nhận ra nhưng sự thật là bạn đang vô cùng tình gửi đến nhân viên của mình một thông điệp rằng đào tạo chẳng có gì là quan trọng cả.

Những nhân viên của bạn, họ sẽ nhận thấy thông điệp mà bạn vô tình gửi đi đó và tự chắc nịch rằng đào tạo không quá quan trọng và cần thiết với mình. Và nếu những quản lý của chính bạn cũng làm như vậy thì nó còn gây tổn hại nhiều hơn đến quy trình đào tạo và nâng cấp năng lực nhân viên của chính công ty, trung tâm của bạn.

Vì vậy, ngay cả khi bận rộn cũng đừng dừng đào tạo!

T.TT.T

 

Comments

comments