Khóa nhân sự nguồn 02. 2014 tại Hà Nội chính thức tốt nghiệp

318

image001

Vào ngày 31/03/2015, sau khi trải qua 2 vòng Đào tạo tập trung và Đào tạo “On job”, 03 nhân sự xuất sắc nhất trong tổng số 18 nhân sự của khóa đào tạo nhân sự nguồn lần thứ 2 năm 2014 đã có một buổi bảo vệ thành công trước các thành viên trong Ban Giám đốc Tập đoàn. Kết quả, 03 nhân sự đã được Ban Giám đốc trao tặng chứng chỉ đã hoàn thành khóa đào tạo “Quản lý và vận hành Dự án Call Center”, bao gồm:

  1. Nguyễn Ngọc Tuân – Quản lý chất lượng, Dự án VTV Cab, Khối Dự án miền Bắc
  2. Nguyễn Thị Tuyền – Giám sát Dự án Yamaha, Khối Dự án miền Bắc
  3. Tạ Ngọc Thụy – Team leader, Dự án Fis, Khối Dự án miền Bắc

Comments

comments