TT Tuyển dụng và Đào tạo

435

Tuyen dung dao tao

Địa chỉ: Tầng 2,Tòa nhà 3A, Khu Đô thị ResCo, 74 Phạm Văn Đồng

Chức năng:

  • Thực hiện việc tuyển dụng nhân sự đáp ứng nhu cầu, các chỉ tiêu tuyển dụng về số lượng và chất lượng nhân sự của Tập đoàn;
  • Quản lí các kênh tuyển dụng nhân sự của Tập đoàn;
  • Thực hiện hoạt động đào tạo nội bộ (kĩ năng, nghiệp vụ…) cho nhân sự tập đoàn.
  • Phát triển các gói dịch vụ Tuyển dụng – Đào tạo

Comments

comments